Limit w rachunku bieżącym

Prowadząc firmę, niezwykle istotna jest płynność finansowa oraz związany z nią stały dostęp do gotówki. Do tego celu możesz wykorzystać limit w rachunku bieżącym.

Jest to doskonałe narzędzie, wspomagające cash flow firmy.

Udostępnione przez bank środki możesz przeznaczyć na zakup towaru, wynagrodzenia dla pracowników lub inne bieżące wydatki firmowe. Dysponując gotówką tu i teraz zwiększają się Twoje możliwości negocjacyjne.

Projekt

Limit w rachunku bieżącym

Do 500 000 zł

Nawet na 24 miesiące

Negocjowana Prowizja

Na bieżącą działalność firmy

Weź kredyt firmowy w rachunku i zyskaj

  • nawet do 500 000 zł limitu w koncie firmowym na bieżące potrzeby (jeśli prowadzisz firmę od roku do dwóch lat, dla kwoty limitu powyżej 200 000 zł wymagane zabezpieczenie gwarancją de minis BGK)
  • odsetki naliczane od wykorzystanej kwoty limitu, np. jeśli limit wynosi 100 000 zł, a Ty wydasz z tego 50 000 zł, to oprocentowanie naliczy się od wydanej kwoty, prowizję za gotowość niewykorzystanych środków możesz negocjować,
  • każda wpłata na Twoje konto uzupełnia wykorzystaną kwotę i ponownie możesz korzystać z pieniędzy dostępnych w ramach przyznanego limitu
  • limit odnowi się automatycznie po roku lub dwóch latach  korzystania na kolejny okres,

Skontaktuj się z nami aby otrzymać listę dokumentów, większość procesu kredytowego przeprowadzimy zdalnie.