Regulamin Serwisu optimafinanse.pl Optima Artur Góral NIP: 7722186851 z siedzibą w Kłomnicach ul. Pocztowa 13, Oddział: Jana Kilińskiego 42/44, 42-200 Częstochowa.

Dotyczy serwisu internetowego: https://optimafinanse.pl

Regulamin określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem podmiotów telekomunikacyjnych pod adresem https://optimafinanse.pl

I Definicje

Serwis: serwis https://optimafinanse.pl/ – serwis zawierający porównywarkę kredytową, dostępny pod adresem: https://optimafinanse.pl/ oraz pod adresami subdomen związanych z domeną główną oraz każdą kolejną nowopowstałą w ramach domeny głównej.

Serwis zawiera odwołania do domen służących uzupełnieniu serwisu o dodatkowe usługi: https://arturgoral.pl/ https://kosztorysbankowy.pl/ https://ekredythipoteczny.pl/ https://kalkulatorkredythipoteczny.pl/ https://kredytnabudowe.com.pl/ https://kswnieruchomosci.pl/ https://finmore.pl/ https://znany-deweloper.pl/ https://znanydeweloper.pl https://wyszukiwarka.znanydeweloper.pl https://deweloperzy.znanydeweloper.pl

Właściciel Serwisu: Właścicielem Serwisu jest Optima Artur Góral NIP: 7722186851 ul. Pocztowa 13, 42-270 Kłomnice wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami), oraz pośrednictwa kredytowego (Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami).

W serwisie prezentowane są informacje, dotyczące wynajmu, kupna i sprzedaży nieruchomości oraz symulacje kredytowe.

Ogłoszenie – informacja tekstowa oraz związane z nią pliki graficzne w zakresie wynajmu, kupna lub sprzedaży konkretnej nieruchomości lub grupy nieruchomości określonej inwestycji deweloperskiej, zawierająca możliwość skontaktowania się z Właścicielem Serwisu.

Symulacja –informacja tekstowa oraz związane z nią pliki graficzne dotycząca parametrów ofert bankowych w zakresie kredytów hipotecznych, określająca wysokość raty na podstawie określonego oprocentowania, niezawierająca całkowitych kosztów kredytu (CKK) w zakresie ubezpieczeń oraz kosztów pomostowych związanych z wpisem w księdze wieczystej, oraz kosztów wyceny nieruchomości, zawierająca możliwość skontaktowania się z Właścicielem Serwisu.

Cennik – ustalone przez Właściciela Serwisu opłaty za oferowane usługi.

Kontrahent – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która nawiązała współpracę z Właścicielem Serwisu na podstawie odrębnej pisemnej umowy o współpracy, włączając w to integratorów rynku pośrednictwa finansowego oraz podmioty działające na rynku nieruchomości. .

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zaakceptowała treść niniejszego regulaminu.

II Zasady ogólne

Symulacje publikowane są przez Właściciela Serwisu na podstawie informacji przekazanych przez Kontrahentów. Regulamin określa zasady korzystania z usług Serwisu.

 1. Treść symulacji zamieszczonych w serwisie finmore.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zamieszczone w symulacjach, w ramach serwisu finmore.pl, określają wartości orientacyjne w zakresie aktualnej oferty kredytów hipotecznych. Właściciel serwisu nie odpowiada za zgodność informacji zawartych w ogłoszeniu ze stanem faktycznym, za kompleksowość tych symulacji czy też dodatkowych informacji.
 2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podjęcia określonych decyzji przez Użytkowników na podstawie symulacji wyświetlanych w serwisie.
 3. Właściciel serwisu aktualizuje Symulacje w trybie miesięcznym zgodnie z aktualnymi parametrami przekazanymi przez Kontrahentów i nie ponosi odpowiedzialności za różnice pomiędzy parametrami otrzymanymi od Kontrahentów, a prezentowanymi w Serwisie.
 4. Użytkownik, w momencie przekazania do systemu serwisu finmore.pl adresu e-maili oraz numeru telefonu w związku z zainteresowaniem Użytkownika określoną Symulacją wyraża zgodę na przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Optima Artur Góral NIP: 7722186851 z siedzibą w Kłomnicach ul. Pocztowa 13 w celach statystycznych i marketingowych.
 5. Wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika formularza subskrypcji, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie droga e-mail informacji o nowościach produktowych.
 6. Wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika formularza badania zdolności kredytowej, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie droga e-mail informacji o zdolności kredytowej.
 7. Użytkownik, informując Właściciela Serwisu o zainteresowaniu Symulacją wyraża jednocześnie zgodę na przekazanie jego danych kontaktowych do Kontrahenta współpracującego z Optima Artur Góral NIP: 7722186851.
 8. Informacje podane w formularzu kontaktowym są wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z Użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych treści do potrzeb Użytkowników.

III Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Zagrożenia związane ze świadczeniem Usług i zabezpieczenia danych:

 1. Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

IV Ochrona danych osobowych, poufność, prawa autorskie.

 1. Administratorem danych osobowych jest Optima Artur Góral NIP: 772 218 68 51 z siedzibą w Kłomnicach (42-270) przy ul. Pocztowej 13.
 2. Obowiązek informacyjny RODO znajduje się pod adresem https://optimafinanse.pl/polityka-prywatnosci

Prawa autorskie

 1. Układy treści oraz ich części zawarte na stronie https://finmore.pl/, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
 2. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, znaki towarowe Finmore Centrum Finansowe oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami serwisu https://finmore.pl/ należą do Właściciela Serwisu.
 3. Użytkownik uznaje, że indywidualne materiały reklamowe, loga oraz treści dostarczone przez Kontrahentów, które zostały zaprezentowane w serwisie https://finmore.pl/, są ich własnością, podlegają ochronie o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają zakazowi kopiowania i edycji.

V Reklamacje

 

 1. Reklamacje niezwłocznie po ich stwierdzeniu użytkownik może kierować na adres goral@finmore.pl

VI Postanowienia Końcowe

 1. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu o czym poinformuje Użytkowników i Kontrahentów drogą elektroniczną na stronie optimafinanse.pl/cennik
 2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania.
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez https://optimafinanse.pl, na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Częstochowie.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie https://optimafinanse.pl
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w serwisie.